Warsztat Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu Śląskim powstał dekretem ks. dyrektora Krzysztofa Bąka, szefa Caritas Archidiecezji Katowickiej w dniu 1 maja 2004 roku. Patronami tego dzieła zostali Hiacynta i Franciszek błogosławione dzieci z Fatimy, którym objawiła się Piękna Pani, czyli Maryja powierzając im swoje tajemnice.

Inicjatywa powstania Warsztatów w Wodzisławiu została podjęta dużo wcześniej przez lokalne środowiska skupiające osoby niepełnosprawne – zwłaszcza Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych z Wodzisławia Śląskiego. Warsztaty zaczęły powstawać już w 2002 roku kiedy to rozpoczęto prace remontowe w pomieszczeniach po byłym przedszkolu w Zespole Szkół Technicznych tzw. „Budowlance”. Zmiana przepisów dotyczących finansowania warsztatów spowodowały zawirowania wokół prac nad ich powstaniem i wtedy Stowarzyszenie oraz lokalne władze weszły w porozumienie z Caritas Archidiecezji Katowickiej, która objęła pieczę nad dalszym losem tworzenia tak ważnego dla Wodzisławia miejsca. Prace remontowe, które w dużej mierze finansowała Caritas zakończyły się z początkiem czerwca 2004 r. i od połowy miesiąca na zajęcia zaczęło uczęszczać 30 osób niepełnosprawnych w terenu powiatu wodzisławskiego. Zajęcia odbywały się wtedy w sześciu pracowniach a od października 2006 roku powstała kolejna pracownia i liczba uczestników została zwiększona do 35 osób. W październiku 2016  roku liczba uczestników została zwiększona do 37 .

 

Warsztat Terapii Zajęciowej Św. Hiacynta i Franciszek realizuje zadania z zakresu Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dn. 27.08.1997r. z póżn. zmianami.
Celem warsztatu jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych prowadząca do przywracania lub pozyskiwania przez te osoby umiejętności umożliwiających im zatrudnienie bądź udział w szkoleniach specjalistycznych oraz nauka umiejętności życia codziennego, które pozwalają zwiększać samodzielność uczestników.
Cele warsztatu realizowane są poprzez techniki terapii zajęciowej (stąd nazwa takich palcówek). Obecnie Warsztat posiada siedem pracowni o zróżnicowanym charakterze co pozwala optymalnie dobrać zajęcia do zainteresowań uczestników.

Oprócz pracowni Warsztat posiada salę rehabilitacyjną, która pomaga w utrzymaniu kondycji uczestników, prowadzi zajęcia z psychologiem oraz zapewnia opiekę pielęgniarską.

Większość uczestników pochodzi spoza Wodzisławia i jest dowożona na zajęcia przez busa będącego w naszym posiadaniu (sfinansowanego przez PFRON oraz Caritas).

Regulamin Warsztatów Terapii Zajęciowej   REGULAMIN WTZ 2017