Dzięki dekretowi dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej ks. Krzysztofa Bąka, Ośrodek Wsparcia w Połomi od lipca 2014 stał się częścią rodziny „Caritas” wchodząc w skład Ośrodka Święta Hiacynta i Franciszek, działającego od 10 lat na terenie Powiatu Wodzisławskiego na rzecz osób niepełnosprawnych.

Ośrodek Wsparcia w Połomi sprawuje opiekę oraz aktywizuje 35 uczestników z terenu Powiatu Wodzisławskiego. Świadczymy usługi opiekuńcze, wychowawcze i rehabilitacyjne dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie. Naszym głównym celem jest rehabilitacja, podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego, aktywnego życia i integracji społecznej naszych podopiecznych.

 

Siedzibą naszego Ośrodka jest budynek „starej fary”, który dzięki staraniom władz gminy Mszana, został wyremontowany i w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.