III Konferencję pt. „Systemowe możliwości wspierania osób z niepełnosprawnością – dobre praktyki” za nami.

Dziękujemy wszystkim prelegentom oraz uczestnikom wczorajszej konferencji za udział w ciekawym spotkaniu. Mamy przekonanie, że informacje uzyskane w trakcie konferencji poszerzą wiedzę na temat problemu przemocy wobec osób niepełnosprawnych oraz staną się inspiracją dla pracowników służb społecznych, osób niepełnosprawnych, ich rodzin, organizacji pozarządowych, władz samorządowych oraz dla wszystkich zainteresowanych problematyką wspierania osób niepełnosprawnych, którzy wzięli udział w konferencji.