Ośrodek Św. Hiacynta i Franciszek Caritas Archidiecezji Katowickiej ma zaszczyt zaprosić Państwa na III Konferencję pt. „Systemowe możliwości wspierania osób z niepełnosprawnością – dobre praktyki”

Konferencja odbędzie się w dniu 23 listopada 2016r. w auli Gminnego Ośrodka Kulturyw Połomi. Organizatorem jest Ośrodek Wsparcia dla Osób  z Zaburzeniami Psychicznymi w Połomi będący placówką Wodzisławskiej Caritas. Tematyka skupiona będzie wokół problemu przemocy wobec osób niepełnosprawnych.

Konferencja skierowana jest dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin, pracowników służb społecznych, organizacji pozarządowych, studentów, władz samorządowych, pracowników szkół oraz do wszystkich zainteresowanych problematyką wspierania osób niepełnosprawnych.