W poniedziałek (27.11.2017) odbyła się IV konferencja organizowana przez Ośrodek Św. Hiacynta
i Franciszek pt. „Systemowe możliwości wspierania osób z niepełnosprawnością – dobre praktyki”.
Tematem tegorocznej konferencji były zagadnienia związane z przełamywaniem stereotypów dotyczących domów pomocy społecznej. Konferencja skierowana była do osób niepełnosprawnych, ich rodziców oraz pracowników różnych służb społecznych.
Prelegentami byli dyrektorzy domów pomocy społecznej prowadzonych przez katowicką Caritas, którzy pokazali te placówki, jako miejsca nie tylko opieki, ale przede wszystkim pełne możliwości rozwoju,
aktywizacji i szczęśliwego życia, które może być takie nawet w trudnej sytuacji życiowej. Prelegentem konferencji była także Pani Karolina Końka – kierownik sekcji rehabilitacji wodzisławskiego PCPR-u, która mówiła o prawnych aspektach zdobycia miejsca w domach pomocy społecznej.
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim którzy wzięli udział w konferencji, osobom zaangażowanym,
a także Gminie Mszana, która wsparła ją finansowo w ramach projektu realizowanego wspólnie z Caritas.